Broline


Vår affärsidé är att erbjuda marknaden ett fåtal hingstar av absolut världsklass i syfte att ge stoägarna maximala förutsättningar för framgång. Högsta kvalité och exklusivitet skall styra valet. Målet är att ägare till ston med bra avelsförutsättningar i första hand skall vända sig till Broline.

Utöver hingstarna skall hela anläggningen totalt sett, d.v.s. stallar, boxar, liksom marker och kompetent personal, vara motiv för stoägarna att söka sig till stuteriet.

Vi skall även ge kvalificerad rådgivning om lämpligaste hingst för stoägaren med hänsyn till blodslinjer, tidigare avelsresultat, fysiska och mental förutsättningar etc.

Ovanstående innebär att hingstarna och anläggningen i övrigt skall passa ihop och att krävande ägare skall se Broline som ett första alternativ för sina avelsston. Vi skall erbjuda hästägare utan egna stall ett perfekt hem för deras ston och leverera föl med maximala förutsättningar att kunna hävda sig på den hårda marknaden.


Pine Chip


Victory Abroad


På Broline har många hingstar verkat sedan starten 1974.
De tio första åren verkade flera olika hingstar. Bland de första på Broline var Speedy Spin som var svensk championhingst 1983 då hans avkommor tjänade 5,8 miljoner och 6,6 miljoner året därpå. Speedy Spin är far till flertalet premierade hingstar.
Snack Bar som under sin tävlingskarriär tillhörde toppskiktet både i USA och Europa. Under 1994 tjänade hans avkommor 8,5 miljoner. Brandy Hanover var en av dåtidens snabbaste 2-årings vinnare som importerades till Europa. Tillhörde topparna i USA. Peridot Pride var en god förvärvare. Armbro Jet som kom med stora avelsmeriter från sitt hemland Canada. VM-vinnaren och fransmannen Equiléo. My Nevele som verkade åren 1981-1983 på stuteriet. Allen Hanover, bl.a far till Ina Scot. För tidigt bortgångne Gettysburg. Svenskfödde Duke Iran.
 

På slutet av 80-talet fanns avelskanonerna Sandy Bowl, Speedy Somolli på Broline. Under 90-talet kom Joie de Vie, Hambletonian-vinnaren Nuclear Kosmos, Express Ride, Giant Chill, Elitloppstvåan Nordin Hanover, Hambletonian och World Trotting Derby-vinnaren Alf Palema. Slutet av 90-talet verkade Piper Cub och Market Leader.
 

I samband med nystarten av Broline på 2000-talet förvärvades hingstarna, unghäststjärnan från Frankrike, Juliano Star och både tävlings- och avels-meriterade välkände Pine Chip. Numera står också ytterst välstammade Victory Abroad på Broline.
  Brolines ägare Sune Svedberg, delägare av Pine Chip och ägare av Victory Abroad Börre Höibye, Pine Chip och stuterichefen Tommy Norén.